بایگانی برچسب: s

میزبان تماس ایرانسل چیست؟

در سرویس میزبان تماس ایرانسل این امکان فراهم شده تا شما میزبان تماس یک نفر دیگر باشید، یعنی او تماس بگیرد ولی هزینه را شما بپردازید. برای اینکار در آغاز سیستم گویای ایرانسل با شما تماس می گیرد تا شما اجازه بدهید که با هزینه خود شما این تماس برقرار شود. مشترکین همچنین می توانند با کد #۷۰۴* شماره دیگران را در لیست “مجاز” یا “غیرمجاز” برای این گونه تماسها قرار دهند.

بنابراین از این پس شما می توانید شماره ای را که می خواهید هزینه شما را بپذیرد با پیش شماره ۷۰۴ شماره گیری نمایید (برای مثال 70409351234567) تا پس از آن، تلفن گویا با این شماره تماس بگیرد و از او اجازه بگیرد تا تماس برقرار شود و شما به صورت رایگان تماس بگیرید و هزینه به عهده شخص موردنظر باشد.

یاداوری این نکته ضروری است که برای استفاده از میزبان تماس ایرانسل، کاربر تماس گیرنده هم سیم کارت دائمی و هم سیم کارت اعتباری می تواند داشته باشد، ولی کسی که هزینه تماس را می پذیرد باید سیم کارت اعتباری ایرانسل داشته باشد.